keberiotis

keberiotis
work

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • keberiotis — keberiótis vksm. Keberiótis į krañtą, į mẽdį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • keberiotis — kẽberiotis, iojasi, iojosi, keberiotis, iojasi, iojosi 1. atsigulus rankas ir kojas krutinti, kiloti aukštyn, kapstytis: Atgriuvo viščiukas aukštielnykas ir keberiojas Lnkv. Abu vartosi ant grindų, keberiojasi rš. 2. lipti, kabintis, kabinėtis:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • brazdinti — brãzdinti ( yti Skr), ina, ino, brazdìnti, ìna, ìno 1. caus. brazdėti 1: Brãzdina duris Ds. Į durikes brazdinau KlpD65. Nebrãzdink, dar prikelsi miegančius Vj. | refl.: Kas čia už sienos brãzdinasi? Skrd. Jam besibrazdinant, tėvas pabudo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išsikeberioti — išsikẽberioti BŽ79 išlipti, išsirabždinti: Net sukaitau, ligi iš duobės išsikeberiojau Vj. Įklimpdavo ir vėl išsikeberiodavo rš. keberiotis; įsikeberioti; išsikeberioti; nusikeberioti; susikeberioti; užsikeberioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • keberekis — keberẽkis, ė smob. (2) kas mėgsta keberiotis, kabinėtis prie kitų: Dėl to jį visi neapkenčia, kad jis toks keberẽkis Skr. Ji tokia ožka keberẽkė (nerimta) Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • keberiojimasis — (dial. keberiojimas) sm. (1) → keberiotis. 1. kapstymasis: Nieko nepadės keberiojimasis Lnkv. 2. karstymasis, kabinėjimasis; kabinimasis: Keberiojimas gi jos (karstos, kabinėjasi, išdykauja)! Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nusikeberioti — nusikẽberioti 1. nulipti: Baisiau nusikeberiot, nekaip užlipt Vj. 2. nuvirsti: Jisai kūlvirsčias nusikeberiojo rš. keberiotis; įsikeberioti; išsikeberioti; nusikeberioti; susikeberioti; užsikeberioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • rebėgintis — rebėgintis, inasi, inosi šnek. nerangiai lipti, keberiotis, rabaždintis: Kur rebėginiesi, nukrisi! Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • susikeberioti — susikẽberioti susikabinti: Susikeberiojo glėbiuos Ds. keberiotis; įsikeberioti; išsikeberioti; nusikeberioti; susikeberioti; užsikeberioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • užsikeberioti — užsikẽberioti užlipti, užsirioglinti: Ko tu ten ant stogo užsikeberiojai? Ktk. Vargais negalais užsikeberiojo laiptais rš. Visi in pečiaus sušalę ažsikeberiojo Vj. keberiotis; įsikeberioti; išsikeberioti; nusikeberioti; susikeberioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • įsikeberioti — įsikẽberioti BŽ72, įsikeberioti BŽ56 įlipti, įsiropšti. keberiotis; įsikeberioti; išsikeberioti; nusikeberioti; susikeberioti; užsikeberioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”